បង្ក្រាប​ជនជាតិ​ចិន​មួយក្រុម ចាប់​បង្ខាំង និង​ជំរិត​ទារប្រាក់​ពី​ជន​ជាតិចិន​ដូចគ្នា​ – CEN