​កូនប្រសា​អន្ធពាល បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​កែច្នៃ ប៉ង​សម្លាប់​ឱ​ពុក​និង​ម្តាយក្មេក តែ​ខុស​បច្ចេកទេស ផ្ទុះ​ត្រូវរបួស​ខ្លួនឯង និង​ត្រូវ​កូនប្រុស​ – CEN