ក្រសួង​សាធារណការ និង​ក្រុមហ៊ុន​ចិន ចុះកិច្ចសន្យា​អនុវត្តន៍​គម្រោង​សាងសង់​ប្រព័ន្ធ​បណ្តាញ​លូ ក្រុង​បាត់ដំបង ​ដើម្បី​រំដោះ​ទឹកភ្លៀង​ជន់​លិច​ក្រុង – CEN