ចិន​យក​សណ្ឋាគារ​មួយ​បើក​ជា​ការិយាល័យ​សន្តិសុខ ក្រោយ​ចេញ​ច្បាប់​សន្តិសុខសម្រាប់​ហុងកុង​ – CEN