អភិបាល​រាជធានី ដាក់​បញ្ជា​ទៅ​អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌមានជ័យ មាន​វិធានការ​ឲ្យ​បាន​ធ្ងន់ធ្ងរ ចំពោះ​អ្នកចាក់ដី​រំលោភ លើ​ប្រឡាយ​លូ​ប្រាំ​ – CEN