ក្រសួងមហាផ្ទៃ បញ្ជូន​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្ដីពី​សណ្ដាប់ធ្នាប់​សាធារណៈ ទៅតាម​បណ្ដា​ខេត្ត ដើម្បី​ពិភាក្សា​រក​ចំណុច​ល្អ​បន្ថែម​ – CEN