៥​ខែ ឆ្នាំ​២០២០ វិស័យ​កាត់ដេរ​កម្ពុជា មានការ​ធ្លាក់ចុះ​ខ្លាំង​ដោយហេតុថា ទីផ្សារ​អឺរ៉ុប និង​អាម៉េរិក​មួយចំនួន បាន​ផ្អាក​ការបញ្ជាទិញ​សិន ព្រោះតែ​វិបត្តិ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN