ទីតាំង​មូលដ្ឋាន​កងរាជអាវុធហត្ថ​ថ្មី ស្រុក​រំដួល ត្រូវបាន​សម្ពោធ ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ – CEN