ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឲ្យ​អភិបាល​រាជធានី​ខេត្ត ទប់ស្កាត់​ការកាប់​រានទន្ទ្រាន​យក​ដី​ដោយ​ខុស​ច្បប់ នៅក្នុង​តំបន់ការពារធម្មជាតិ – CEN