ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក San Prum ជួយ​ពន្យល់​ផង​! ស្ត្រី​ចិន​ជិះឡាន​ដេញ​បុក​ចោរ​ស្លាប់ ត្រូវ​ជាប់គុក ចុះ​ចៅក្រម​ម្នាក់នេះ​វិញ​មានទោស​ដូចគ្នា​ទេ បន្ទាប់​ជិះឡាន​ដេញតាម​ជ្រុល​បុក​ចោរ​ស្លាប់​? – CEN