ហួសចិត្ត​ណាស់​! ខណៈ​គ្រប់​គ្រា​សម្តែង​នូវ​ក្តី​អាណិតអាសូរ​ជា​ពន់ពេក ស្រាប់តែ​ម្នាក់​ក្នុងចំណោម​១០០​នាក់ បែរជា​មក​ទើស​រឿងនេះ​ថា​…. – CEN