ឆមាស​ទី​១ ឆ្នាំ​២០២០​នេះ រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន​បទល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ ជាង​៣៤៨​លើក ស្លាប់​មនុស្ស​៣០​នាក់​ – CEN