១០៣ ឆ្នាំ ហើយ តែ​នៅមាន​កម្លាំង​រឹងប៉ឹង ស្បែក​អត់​ជ្រីវជ្រួញ រីឯ​មុខមាត់​វិញ​ស្រស់បស់​ដូច​ទើប​វ័យ​៦០​ជាង តែ​កុំ​មើល​សាក់​ដងខ្លួន​ចាក់​សុទ្ធតែ​… (​វីដេអូ​) – CEN