ចង់បាន​ខ្លាំងណាស់​! អ្នកនាង Love Riya ប្រកាស​ស្វែងរក​បុរស​រូបនេះ បើមាន​អ្នក​ស្គាល់ អ្នកនាង​នឹង​ជូន​សា​គុណ​ចំនួន​….(​វីដេអូ​) – CEN