​ចិន​នឹង​សាង​សង់​រ៉េ​អា​ក់ទ័រ​នុយក្លេអ៊ែរ​ឲ្យ​បាន ៨​ក្នុង​មួយឆ្នាំ ដើម្បី​បង្កើន​សមត្ថភាព​ផលិត​ថាមពល​ឲ្យ​បាន ៧០​ជី​ហ្គា​វ៉ា​ត់​ – CEN