អាជ្ញាធរ​ខេត្តកំពត កាត់​ដី​ចេញពី​គម្រប​ព្រៃឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ និង​ពី​ក្រុមហ៊ុន​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច ជូន​គ្រួសារ​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​កងទ័ព ក្នុងស្រុក​ឈូក​ – CEN