ក្រសួង​សាធារណការ គ្រោង​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ នៃ​ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​យានជំនិះ និង​បង់ពន្ធ​ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រា​រួមគ្នា នៅ​កន្លែង​ផ្តល់​សេវា​តែមួយ ក្នុង​ខែកញ្ញា​ឆ្នាំនេះ​ – CEN