គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី​៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ គម្រោង​សាងសង់​ផ្លូវ​ក្រវាត់ក្រុង​ខ្សែ​ទី​៣ (​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤-​ផ្លូវជាតិ​លេខ​១) សម្រេចបាន​៣៩,៧៦% ហើយ​ – CEN