អា​មេ​រិច​ដាក់ទណ្ឌកម្ម​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ចិន ជុំវិញ​ការរំលោភ​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​តំបន់ Xinjiang – CEN