ប៉ូលិស​ហុងកុង​ចាប់ខ្លួន​មនុស្ស ៧​នាក់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការចាក់​មន្ត្រី​ម្នាក់ អំឡុង​ការតវ៉ា​ – CEN