អ្នកនាំពាក្យ ក្រសួង​ការងារ​៖ រហូតមកដល់​ពេលនេះ មាន​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​សម្លៀកបំពាក់ និង​ស្បែកជើង ចំនួន ៤៥០​រោងចក្រ – CEN