ប្រជាពលរដ្ឋ រស់​លើផ្លូវ​៨៧​គ្រួសារ ស្ម័គ្រចិត្ត​រុះរើ​សំណង់ មិន​រៀបរយ​លើផ្លូវ​សាធារណៈ និង​ព្រម​ទទួលយក​ដី​កម្មសិទ្ធិ​ស្របច្បាប់ នៅ​តំបន់​អភិវឌ្ឍន៍​ថ្មី​ – CEN