ទឹកជំនន់ និង​រអិល​បាក់​ដី​នៅ​នេ​ប៉ាល់ ផ្តាច់ជីវិត​មនុស្ស ២៣​នាក់ និង​ច្រើន​នាក់​ទៀត​បាត់​ខ្លួន​ – CEN