ក្រុម​បក្សប្រឆាំង​ហុងកុង បោះឆ្នោត​ប្រជាមតិ​ជ្រើ​រើស​បេក្ខជន ប្រជាធិបតេយ្យ សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ខាងមុខ ក្រោយ​ចិន​អនុម័ត​ច្បាប់​សន្តិសុខ​ – CEN