​ជនបរទេស​ប្រុស​ស្រី​១​ក្រុម ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ក្នុងករណី​ធ្វើ «​ពិធីជប់លៀង​ដ៏​ពាលា​អាវ៉ាសែ​» ក្នុង​ទឹកដី​ខេត្តសៀមរាប​ – CEN