អាណិត​ណាស់​! ក្មេងប្រុស​២​នាក់​អាយុ ១៣ ឆ្នាំ និង ១៥ ឆ្នាំ នាំគ្នា​ឡើងមករក​ការងារ​នៅ​ភ្នំពេញ តែ​រក​ពុំបាន លុយ​ក៏​អស់​ទិញ​បាយ​ហូប ទីកន្លែង​ស្នាក់នៅ​ក៏​គ្មាន តែ​ត្រូវបាន​នាយ​បុ​ស្តិ៍​ទន្លេបាសាក់​ជួយ​…. – CEN