ប្រទេស​ចិន រង​ការចោទប្រកាន់​ថា បាន​បង្កប់​ឧបករណ៍ “​លួច​ស្តាប់​” ក្នុង​ការកសាង​អាគារ​សហព័ន្ធ​អាហ្វ្រិក – CEN