មន្ត្រីយោធាពាក់សក្តិ៤​ មានវិបត្តិគិតអីមិនចេញ ផ្ទុះអាវុធចំនួន៣ គ្រាប់នៅភូមិត្រពាំងរំចេកធ្វើឲ្យផ្អើលសមត្តកិច្ច – CEN