ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១៥ ខែកក្កដា​ ថៃ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អាជីវករ​ខ្មែរ​ចូល​ផ្សារ​រុង​ក្លឿ​ប្រមូលទំនិញចេញពីតូប ដើម្បីយកមកលក់ដូរនៅលើទឹកដីកម្ពុជាវិញ – CEN