ភី​លី​ពី​ន​មាន​អ្នកស្លាប់ ១៦២​នាក់​បន្ថែម​ដោយសារ​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា – CEN