​កូន​ពីរ​កូន​បី​ហើយ នៅ​ចឹ​ង​ទៀត​! ស្ត្រី​ម្នាក់​ឡើងទៅ​អង្គុយ​នៅលើ​ធ្នឹម​ក្នុងផ្ទះ​ដូច​ខ្មោច​ចងក ពេល​ដឹង​មូលហេតុ​ស្ទើរ​ដាច់​ផ្ងារ​…. – CEN