​មូលដ្ឋានទ័ព​អា​មេ​រិច ២​កន្លែង​នៅ​កោះ​ជប៉ុន ត្រូវ​បិទ ដោយសារ​ការផ្ទុះ​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ – CEN