​ជនល្មើស ប្រើប្រាស់​មធ្យោបាយ យក​នារី​ស្អាតៗ សន្ទនា​អន​ឡាញ អូសទាញ​ជនរងគ្រោះ​ប្រព្រឹត្ត​សកម្មភាព​រួមភេទ​ថត​រូបភាព​អាសអាភាស គំរាម​ទារប្រាក់​ – CEN