ការនាំចេញ​របស់​ចិន ទៅ​អា​មេ​រិច ធ្លាក់ចុះ​ជាង ៨​ភាគរយ ក្នុង​ឆមាស​ទី ១ – CEN