សម្តេច​តេ​ជោ ជំរុញ​ឲ្យ​កសិករ​ចិញ្ចឹមសត្វ​យក​សាច់ ដើម្បី​ផ្គត់ផ្គង់​ទីផ្សារ​ក្នុងស្រុក​ – CEN