ទំនាស់​ពាក្យសំដី ប្អូនថ្លៃ​វាយ​សម្លាប់​បងថ្លៃ ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន​ភ្លាមៗ​ – CEN