ស្ត្រី​ជា​សន្តិសុខ​ម្នាក់​ខ្យល់គរ​ដេកស្លាប់​នៅក្នុង​បន្ទប់​ជួល​ – CEN