ការភ័យខ្លាច​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីត​-១៩​បាន​ក្លាយជា​ឱកាស​សម្រាប់​ជនខិលខូច​យកទៅ​បោក​បញ្ឆោត​អ្នកប្រើប្រាស់​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​ – CEN