មកដល់ពេលនេះ ប្រទេស​កម្ពុជា​អាច​គ្រប់គ្រង​ស្ថានភាព​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ បានល្អ​ប្រសើរ ដោយបាន​ធ្វើឱ្យ​ផលិតកម្ម​កសិកម្ម​ងើបឡើង​វិញ​ – CEN