ដោយសារ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ធ្វើ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​វិលត្រឡប់​ពី​ថៃ មក​កម្ពុជា​វិញ​ជាង​១០​ម៉ឺន​នាក់ – CEN