អា​មេ​រិច​ប្រកាស​គាំទ្រ​ប្រទេស​ទាំងអស់ ដែល​ត្រូវ​ចិន​រំលោភ​អធិបតេយ្យភាព នៅ​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ – CEN