រំជួលចិត្ត​ណាស់​! នារី​ម្នាក់​ពិបាកចិត្ត​ចង់​ឆ្កួត ព្រោះ​ខ្លួន​តែមួយ បើ​នៅ​មើល​ម៉ែ តើ​បាន​អ្នកណា​រកលុយ ខណៈ​ម៉ែ​កើត​រើមដំរី​កាន់​ធ្ងន់ធ្ងរ​បែបនេះ​ – CEN