អស់ទាស់​! ជួង​គ្រាប់បែក​ខ្នាត​យក្ស បំពាក់​ក្នុង​សាលារៀន​មួយ​ក្នុង​ខេត្តព្រៃវែង ត្រូវបាន​ស៊ីម៉ាក់​ដកហូត ព្រោះតែ​ហេតុផល​មួយ​នេះ​…. – CEN