ទឹកចិត្ត​បងប្រុស​! សុខចិត្ត​ប្រថុយ​ជីវិត​ឲ្យ​ឆ្កែ​ខាំ ដើម្បី​ការពារ​ប្អូនស្រី​ឲ្យ​មាន​សុវត្ថិភាព​ – CEN