ស្រវឹងស្រា​បើក​ម៉ូតូ​ជែង​ក្នុងស្ថានភាព​គ្រោះថ្នាក់ ទៅបុក​កន្ទុយ​រ៉ឺម៉ក​ម៉ូតូ​ដឹក​ឪឡឹក ដួល​នៅ​កណ្តាល​ថ្នល់ ត្រូវ​រថយន្តបុក​កិន​ចំក្បាល ស្លាប់ – CEN