រូបថត​ដ៏​កម្រ​នៅក្នុង​យន្តហោះ “​ថ្ងៃ​អ​វសា​ន្ត​ពិភពលោក​” របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​ (មានវីដេអូ) – CEN