ក្រុមហ៊ុនលីប្រាឌើរ បុកស៊ីផាយប្រឡាយបឹងត្របែកគ្មានគុណភាព ទ្រេតជិត២០០ម៉ែត្រ , ចៅហ្វាយក្រុងបញ្ជាឲ្យបុកស៊ីផាយសងឡើងវិញ – CEN