បុរស​ជនជាតិ​អូរ​ស្ត្រា​លី​ម្នាក់ ដេកស្លាប់​ក្នុងផ្ទះ​សំណាក់ នៅ​ក្រុងព្រះសីហនុ​ – CEN