និស្សិត​មួយក្រុម សហការគ្នា​បង្កើត​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​កង្កែប -​ត្រី នៅ​ស្រុក​ស្ទឹងហាវ កំពុង​ទទួលបាន​ផល​ជា​បណ្ដើរៗ – CEN