ឥណ្ឌា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​អា​មេ​រិច បន្ត​សេវាកម្ម​ដឹក​អ្នកដំណើរ​វិញ​ – CEN